De eerste vraag die u bij intake gesteld zal worden is: waarom zoekt u juist nu hulp? En daarna zal worden teruggekeken wanneer u de laatste keer in uw leven klachtenvrij was. Er zal ook worden gekeken naar de dynamiek van uw klachtenverloop en er zal onderzocht worden welk gevoelsthema aan de klachten vast zit. Dit is meestal schuldgevoel, machteloosheid, minderwaardigheid of onveiligheid.

Aan het einde van de intake zal een eerste werkhypothese worden gemaakt van het samenspel van het thema, de leeftijd en omstandigheden waarin het begin ligt, de logica achter de manieren waarop u heeft geprobeerd hiermee om te gaan en de gevolgen en klachten die deze processen vaak in zich dragen. Daarna zal met u worden besproken wat de verwachte mogelijkheden zijn.
 
Bij het aangaan van een BGGZ behandeling hoort altijd een aanvullend test diagnostisch onderzoek dat u thuis kunt doen. Aan de hand van gevalideerde zelfrapportage worden uw hechtingsstijl, uw temperament, uw persoonlijkheidsorganisatie en uw klachtenpatroon verder in kaart gebracht. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. De vragenlijsten krijgt u mee na het eerste gesprek. U krijgt verder een folder mee van het LVVP en via uw mailbox een verzoek tot ROM en een inlogcode voor uw eigen beveiligde chatbox met de praktijk.
 
In het tweede gesprek wordt de behandelovereenkomst doorgenomen en ondertekend en worden de vragenlijsten ingenomen. Verder worden de resultaten uit de ROM met u doorgenomen. Daarna zal met uw toestemming de behandeling gaan beginnen. U krijgt aan het einde van dit tweede gesprek tevens de totaalfactuur voor 7 contacten mee (1 intakegesprek, 1 terugkoppeling & aanvang gesprek, 5 behandelgesprekken). 

De kosten van een SGGZ behandeling zijn helaas niet van tevoren te bepalen. In deze situatie wordt er een andere werkwijze gehanteerd, die u dan uitgelegd krijgt.

In de behandelovereenkomst voor zowel BGGZ en SGGZ staat omschreven welke klachtenoorzaak zal worden aangepakt in de psychologische behandeling, met welk doel en met welke verwachte uitkomst voor u.

Indien u dit niet wilt, zal bij een BGGZ behandeling geen DSM5 diagnose worden vermeld. Bij het aangaan van een SGGZ behandeling is dit echter verplicht.

Er staat verder in beschreven welke technieken zullen worden toegepast en wanneer de behandelsessies concreet gepland staan. Het aantal behandelsessies is meestal 5, maar zal nooit groter zijn dan het aantal dat uw zorgverzekeraar maximaal vergoedt. Zo heeft u zicht op het aantal sessies dat nodig zal zijn en de verwachte einddatum van uw behandeling. Hoeveel en hoe vaak uw zorgverzekeraar vergoedt, kunt u vinden in uw polis.
 
Omdat herstel een proces is, zullen niet alle gevolgen van de oorzaak direct verdwenen zijn. Het is zelfs te verwachten dat herstel uw leven nog meer zal veranderen. Met het proces van herstel komt namelijk ook inzicht in verkeerde keuzes en een behoefte om dat alsnog te veranderen. Zoals een psychische klacht vanuit een begin tot een boom kan uitgroeien met takken in alle leefgebieden, zo zal herstel zich ook als een boom vertakken. Veranderingen in bepaalde leefgebieden zijn dan ook geen zeldzaamheid na psychologische behandeling. De verwachting is dat u dan beter met deze gevolgen om kunt gaan en blijvend een gezonde balans zal kunnen vinden.

Zo nodig zijn er dan ook altijd boost-sessies in te plannen.