Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt behandelaren en patiënten informatie over de effectiviteit van behandeling.

Door middel van ROM krijgen behandelaar en patiënt inzicht in het verloop van de klachten gedurende de behandeling, waardoor helder wordt of de desbetreffende behandeling positief resultaat heeft of niet.

Ggz-instellingen leveren de ROM-data aan bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). SBG ondersteunt de zorgaanbieders in het benchmarken: resultaten van behandeling van de eigen instelling vergelijken met die van andere instellingen. Op die manier kunnen instellingen inzicht verwerven in hoe ze ten opzichte van elkaar presteren en hoe ze van elkaar kunnen leren om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarnaast zorgt SBG namens de ggz-instellingen voor de verplichte aanlevering van bepaalde data aan het Zorginstituut Nederland, in het kader van kwaliteit en transparantie.

GGZ Nederland zet in op implementatie en doorontwikkeling van ROM in de ggz. GGZ Nederland levert een bijdrage aan het ambitieuze kwaliteitsprogramma in de ggz door deelname aan het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

De ROM leveranciers van onze praktijk zijn Reflectum en Praktijkdata