De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft normtarieven voor de Basis GGZ vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de producten in de Basis GGZ zoals die door de zorgverzekeraars zijn bepaald: kort, middel, intensief en chronisch. De NZA gaat uit van een uurtarief van € 92,67 voor gz-psychologen.

Het te ontvangen tarief van onze praktijk is altijd €70,00 en is vrijgesteld van BTW.

DIT BEDRAG DIENT NA ELKE SESSIE VIA PIN TE WORDEN VOLDAAN.


Dit houdt concreet in dat bij verzekeringen die 100% vergoeden er 70,00 wordt gedeclareerd en dat bij verzekeringen die minder dan 100% vergoeden er een tarief wordt gehanteerd dat onder de NZA norm blijft, maar dat zodanig is vastgesteld binnen die marge dat er met de verlaging op de vergoeding (lees boete op het niet willen aangaan van een contract) uiteindelijk €70,00 wordt betaald. Dit tarief geldt voor zelfbetalers en voor betalers via hun verzekering.

Let op: Wanneer u een budget polis heeft en de verzekering minder dan 75% vergoedt van de NZA norm, moet er een eigen bijdrage worden betaald om het tarief te kunnen voldoen. Dit komt omdat de berekening van het tarief anders boven de NZA norm uit komt. Controleer daarom eerst hoeveel procent uw verzekering vergoedt wanneer u een budget polis heeft.


In het tarief zijn de wettelijke 45 minuten behandelcontact opgenomen en 15 minuten dossiervorming en administratie opgenomen.

Indien u niet in staat bent om het (volledige) uurtarief te betalen, dan kunt u dat met bewijsvoering laten weten. Er kan dan tijdens een gratis consult worden gekeken op welke manier u het beste geholpen kunt worden. In specifieke omstandigheden zal het mogelijk zijn om kosteloos een psychologische behandeling te krijgen bij psychologenpraktijk Peelo. Het spreekt in die situatie vanzelf dat dezelfde eisen en plichten en grenzen zullen worden gehanteerd aan de inhoud van de behandeling als bij een betaalde behandeling.


Niemand jonger dan 18 jaar krijgt per 2016 de behandeling nog vergoed van de zorgverzekeraar. De kosten voor jeugdzorg worden nu gedragen door de gemeente. Aangezien er geen jeugdzorgcontract is afgesloten tussen onze praktijk en de gemeente, zal de behandeling voor mensen onder de 18 jaar particulier betaald moeten worden.
Wanneer iemand jonger is dan 16 jaar dan zal er een schriftelijke toestemming van beide ouders nodig zijn vóór het eerste gesprek.


Voor verder informatie over het hinderpaalcriterium, klikt u hier.
Voor een PDF overzicht van aanvullende vergoedingen naast het wettelijke basispakket klikt u hier.
Voor links naar de websites van verzekeringen zie hieronder.


Amersfoortse
Avero Achmea

CZ
De Friesland Zorgverzekeraar
DSW
ENERGIEK
FBTO
IZZ
KIEMER
Menzis
OHRA
PolitieZorgPolis
ProLife Christelijke GGZ
StadHolland
UNIVE
VGZ
ZEKUR
Zilveren Kruis