Omdat de invloed van verzekeringsmaatschappijen op de inhoud van behandelingen nog niet voldoende goed begrensd is, kiest psychologenpraktijk Peelo er voor om nog geen contracten aan te gaan. De reden is de mening dat hun eis om zich met de inhoud te bemoeien geen veiligheid borgt voor de cliënt.

Let op: sommige zorgverzekeraars suggereren dat zij contracten met psychologen willen om de kwaliteit van de behandeling te kunnen waarborgen. Deze oorzakelijke relatie tussen contract(loos) zijn en zorgkwaliteit is nooit aangetoond. De kwaliteit van zorg wordt in Nederland via andere kanalen geborgd, zoals de wet BIG en Zorginstituut Nederland.

Een andere reden die sommige zorgverzekeraars voorop stellen is dat bij contractvrije psychologen de factuur eerst zelf betaald moet worden. Ook dit is niet het geval. Deze betaling kan wettelijk direct uit handen worden gegeven via een Akte van cessie.

Bovendien worden bij Psychologenpraktijk Peelo behandelingen gegeven die onder de wettelijk verzekerde zorg vallen.

Het niet hebben van contracten met verzekeringsmaatschappijen heeft mogelijk financiële gevolgen voor u. Dit kunt u terugvinden in uw polis. In de
link zorgwijzer vindt u nog meer uitleg over psychologische zorg en vergoeding ervan. Tegelijkertijd zegt het wettelijke criterium dat in het algemeen minimaal 75% vergoed moet worden wanneer u naar een ongecontracteerde zorgverlener toe gaat.

De gevolgen van het contractloos werken zijn enkel van financieel administratieve aard voor uzelf. Kijk dat altijd eerst goed na in uw polis. Daarin staat wat u van de behandeling kunt declareren en wat niet. Dit verschilt bovendien per zorgverzekeraar en per polisvorm.
 
Het niet hebben van deze contracten heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van de daadwerkelijke behandeling die u van ons zal kunnen verwachten. Deze kwaliteit is gewaarborgd via andere kanalen dan de zorgverzekeraar. Deze kanalen zijn lidmaatschap bij het LVVP, lidmaatschap bij het NVGzP, registratie in het AGB en ruime werkervaring. De psychologische interventies die worden toegepast voldoen bovendien aan de stand der wetenschap en praktijk (positieve lijst).
 


U kunt via onderstaande link de informatiefolder downloaden over de natura verzekering en de restitutie verzekering:

NVGzP