De gehele behandeling verloopt volgens de richtlijnen van de wet overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO). Een samenvatting is in de behandelovereenkomst opgenomen. De tekst van de samenvatting vervangt inhoudelijk niet de tekst van wet.


Hoe gaat de kwaliteittoetsing?

Om kwaliteit van werken te blijven borgen vindt er periodiek dossieronderzoek plaats voor visitatie van de beroeps - en belangenvereniging LVVP waar de praktijk lid van is. Dit houdt in dat een collega of visiteur het hele dossier kan inkijken om te zien of alle onderdelen van een dossier aanwezig zijn in het dossier, en of de onderdelen (voldoende) gevuld zijn. Het dossier wordt niet op de inhoud beoordeeld. Alle persoonsgegevens worden vooraf uit het dossier gehaald. Een dossier zal zodanig geanonimiseerd worden dat deze niet meer tot een tot een persoon is te herleiden. Dit betekent dat alleen het verwijderen van de naam niet voldoende is. Ook de adresgegevens, huisarts, eventueel beroep en geboortedag en maand, BSN en verzekeringsgegevens zullen worden verwijderd.

Wat moet er in het dossier?