Op de site van de praktijk vindt u geen zelftestjes. Was de wereld maar zo simpel! De klacht die iemand heeft is dat in ieder geval niet. Wie kent eigenlijk uw volledige verhaal? Het is evenmin simpel om via een website en in korte tekst uit te leggen wat nu eigenlijk de essentie van onze behandeling is. Hieronder pogen we dat toch te doen. In ieder geval worden de visie en de essentie ook in het eerste gesprek uitgebreid uitgelegd.

Psychische klachten kennen een begin (de oorzaak) en een verloop (hoe het zich uit). Een verloop kan soms jaren lang duren, omdat men naar beste kunnen met de omstandigheden probeert om te gaan. Naarmate de oorzaak langer onbehandeld blijft, wordt het verloop van de klacht steeds bepalender voor wat er in het hier en nu voelbaar en zichtbaar is.
Het begin heeft zich dan genesteld in de klachten die veranderen, maar niet verdwijnen, in de omstandigheden die zich steeds herhalen en in uw denken en doen die steeds meer zelftwijfel en zelfverwijt oproepen. De oorzaak groeit op die manier als het ware in de mens en diens leven en wordt dan beleefd als iets eigens, iets van het karakter of de persoon.  Langzaam aan ontstaat er een stilstand in u: de gevoelde klachten wil men eigenlijk niet, maar men denkt er niets aan te kunnen veranderen. En dit opgeven is in de meeste gevallen de basis voor angst, depressie, overspannenheid, verslaving en relationele problemen. Zo krijgen oorzaken nogal eens heel grote gevolgen die weer hun eigen klachten meebrengen, maar die als een niet te onderscheiden klont worden gevoeld. Uw huidige klacht kan daarom zomaar het resultaat zijn van de gevolgen en niet van de oorzaak, terwijl de oorzaak wel het begin is van dit alles. De oorzaak is dan geworden tot de stam en de gevolgen zijn dan als takken gegroeid in alle levensgebieden.
Behandeling van psychische klachten gaat niet enkel om het vinden en aanpakken van de emotionele oorzaak, maar ook om het her-etiketteren van de gevolgen en het uit elkaar halen van de kluwen problemen of klont van gevoelens die door de tijd heen zijn ontstaan. Pas dan kunnen klachten en oorzaken die bij elkaar horen weer samen worden gevoegd en ontstaat er een helder overzicht van oorzaken en gevolgen.