Lichttherapie: wat is het? Wat doet het? Hoe moet het?

minder moe, minder somber, minder piekeren, minder lusteloos, minder slaperig, veel actiever en meer plezier in dingen.

Buitenlicht heeft effect op onze energie en stemming. Tijdens seizoenswisselingen verandert het slaap-waakritme.
Dit kan het humeur ontregelen en tot een seizoensgebonden depressie leiden. Tegenwoordig heet dit Seizoensgebonden Affectieve Depressie (SAD, seasonal affectieve disorder). Het wordt beschouwd als een vorm van depressie.
Een seizoensgebonden depressie (SAD) komt ieder jaar in hetzelfde seizoen terug. Naast moe zijn voelt men zich dan vaak ook somber en beleeft men minder plezier aan zaken waaraan voorheen (in de andere seizoenen) wel plezier werd beleefd. Zij voelen zich lusteloos en slapen veel. In andere seizoenen nemen de klachten weer vanzelf af.
Omdat in Nederland herfst en winter gebonden SAD het meest voorkomt, ligt de piek van aanmeldingen in de maanden september tot februari. Soms komt het echter ook in het voorjaar en (maar zelden) in de zomermaanden voor.
Herfst en winter gerelateerde SAD worden gekenmerkt door: toename in eetlust, rusteloosheid en prikkelbaarheid, algemene angstgevoelens, verlies van energie, hoofdpijn, verlies van interesse in hobby's en sociale activiteiten, langer slapen, gewichtstoename, gevoelens van hopeloosheid en schuld
Aan lente en zomer gerelateerde SAD kent 3 tegenovergestelde symptomen met herfst en winter gerelateerde SAD te weten: gewichtsverlies, slapeloosheid, gebrek aan eetlust en verminderde libido.

Behandeling met lichttherapie zorgt voor positieve resultaten bij een groot deel van mensen met een seizoensgebonden depressie. Lichttherapie kan bovendien heilzaam zijn bij slaapklachten en het bestrijden van een jetlag. Bovendien blijkt lichttherapie ook effectief bij ‘gewone’ depressie. Lichttherapie kan dus worden ingezet als behandeling bij winterdepressie en ‘gewone’ depressie.
Tijdens de behandeling kan gewoon gelezen, tv gekeken of aan de computer gewerkt worden, bewogen; zolang het licht de ogen maar bereikt. Bij mensen met SAD werkt lichttherapie al wanneer het in augustus wordt geboden.
Lichttherapie werkt niet verslavend en is zeer veilig. Het licht beschadigt de huid niet. Het heeft weinig bijwerkingen die bovendien zelden voorkomen. De belangrijkste zijn hoofdpijn, vermoeidheid, droge of juist tranende ogen en roodheid van het gezicht. Over het algemeen nemen deze klachten na enkele dagen af om daarna helemaal te verdwijnen. Medicatiegebruik is geen contra indicatie.
Over het algemeen duurt de kuur 5 tot 10 dagen en wordt het meestal tijdens de ochtend gegeven. Gedurende een half tot 2 uur (afhankelijk van de lichtsterkte) dient men het licht in de ogen te krijgen.
Contra indicaties zijn als men in de afgelopen maand een ooglaser operatie heeft gehad of een netvlies operatie heeft gehad. In dat geval moet de therapie even worden opgeschort tot na genezing van de ogen.